VII CONGRESO DE CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA Y V INTERNACIONAL

Do 3 ao 6 de decembro de 2020 celebrarase o encontro no Conservatorio de Málaga. As liñas temáticas son:

1. Covid-19 e outros retos. 2. emprendedurismo e empoderamento artístico 3. Artes, saúde e psicoloxía 4. Proxectos de innovación e Experiencias Educativas 5. Diferentes niveis da educación e a formación musical. 6. Escolas de música, academias e outros espazos 7. Auditorios orquestras e outros retos pedagóxicos.

máis información