Centros de arte e culturais

Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)

O Departamento de Actividades e Educación do CGAC desenvolve o seu programa cunha finalidade primordial: achegar a arte á sociedade a través da análise rigorosa de cuestións cruciais inherentes á actividade artística contemporánea.


Cidade da Cultura de Galicia

Situada en Santiago de Compostela e concibida como un polo cultural de grande envergadura, dedicado ao coñecemento e a creatividade contemporánea, a Cidade da Cultura de Galicia perfilouse desde as súas orixes como un instrumento que, conxugando pasado e futuro, permitise a Galicia abordar de maneira integral un ámbito estratéxico para o seu desenvolvemento: o da cultura.

Despois de dez anos dun intenso e rico debate e dun coidado proceso construtivo, a Cidade da Cultura de Galicia botou a andar en 2011 como un proxecto que pon a arquitectura ao servizo da cultura e a arte.


Centro Botín

La investigación, la formación y la divulgación son las tres grandes misiones del Centro Botín y, son desarrolladas a través de nuestros programas de Artes Plásticas y de Formación. En ambas áreas juega un papel fundamental la colaboración con importantes entidades y profesionales. Ello ha dotado a nuestro programa cultural de un contenido de gran calidad.