revista: musicrearte digital

A revista electrónica “musicrearte digital” creouse no ano 2012 coa intención de cubrir un baleiro de información no ámbito da educación artística. Pretende ser un foro de información, coñecemento e intercambio de traballos de investigación e innovación. Durante este tempo editáronse dous números correspondentes aos anos 2012 e 2013. Na actualidade a revista está temporalmente pechada.


Número 1 (ano 2012)

Número 2 (ano 2013)


Dirección:
Alejandro Arnaiz Méndez

Comité editorial:
Joaquín Álvarez Rodríguez
Martín Leránoz Iglesias
Cecilia Portela López

Editor:
Asociación Educativa Cultural Musicrearte (Ames – A Coruña)
ISSN: 2254-3600
URL: http://revista.musicrearte.com


http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/